keskiviikko 14. toukokuuta 2008

Fantasiakirjallisuus


Fantasiakirjallisuus on yksi kaunokirjallisuuden alalajeista. Moderniksi fantasiakirjallisuudeksi määritellään 1800-luvulta lähtien ilmestynyt pääasiassa roomaani- tai novellimuotoinen kirjallisuus, jossa epätodellisilla ja yliluonnollisilla asioilla on keskeinen osuus. Usein käsitettä fantasiakirjallisuus käytetään kapeammassa merkityksessä fiktiosta. Fiktio sijoittuu kuvitteelliseen maailmaan, jossa esiintyy magiaa ja erilaisia mielikuvitusolioita.

Fantasiakirjallisuuden piiristä löytyy sekä kevyttä viihdekirjallisuutta, että vakavampaa taiteellista kunnianhimoa ja yhteiskunnallista sanomaa ilmaisevia teoksia.

Sadut erottaa fantasiakirjallisuudesta joukko erilaisia piirteitä. Maria Nikolajeva on erottanut sadut fantasiasta erilaisen maailman perusteella. Sadut tapahtuvat epämääräisessä ajassa ja paikassa, ns. "olipa kerran todellisuudessa". Sen sijaan fantasiassa on hänen mukaansa aina erikseen määritelty fantasiamaailma.

Kauhukirjallisuuden ja tieteiskirjallisuuden rajat fantasiakirjallisuuden suuntaan ovat epäselviä. Nykyajassa elävien ihmisten yliluonnollisia kokemuksia kuvailevissa romaaneissa on usein sekä fantasiakirjallisuudelle, että kauhukirjallisuudelle tyypillisiä piirteitä. Myös historiaa kuvaavan fiktion ja fantasiakirjallisuuden raja on epämääräinen.

Fantastisella elementillä tarkoitetaan kirjassa esiintyvää tapahtumaa/asiaa/henkilöä, joka liittää sen fantasiakirjallisuuteen. Yleensä tämä elementti on jokin yliluonnollinen tai selittämätön tapahtuma/asia/henkilö.


Ei kommentteja: